Klachtenprocedure

Bij klachten over de overeenkomst dient men dit schrifelijk per brief of mail kenbaar te maken. De klacht moet duidelijk en volledig worden vermeld.

Ingediende klachten worden door ons binnen 14 dagen beantwoord. Mocht deze termijn langer duren zullen wij binnen 14 dagen een indicatie geven voor het antwoord om de klacht af te handelen.

Voor klachten dient men eerst te melden bij PeLe Trading. Mocht men niet tevreden zijn is het mogelijk de klacht te melden via het Europees ODR platform

Europees ODR platform

Indien de ingediende klacht door PeLe Trading gegrond wordt bevonden zal PeLe Trading, naar keuze, deze kosteloos vervangen of repareren.